Projekty edukacyjne aktualnie realizowane w PCKUiP

 

Kursy ruszają

Od 4 września rozpoczynają się zajęcia na kursach kwalifikacyjnych.

Szczegółowy plan dostępny w zakładce: plan zajęć.

Pierwsze spotkanie:

A.61, A.20, A.25, Z.3, E.14, M.42, M.12 - przy ul. Promyka 26

M.18 - przy ul. Krasickiego 17

Obecność obowiązkowa

Nabór

Ostatnie dni naboru !!!

Zapraszamy do:

LO dla dorosłych i do szkół policealnych na kierunki:

- technik BHP

- technik eksploatacji portów i terminali

na kursy na kwalifikacje w zawodzie:

- technik pojazdów samochodowych

- technik usług kosmetycznych

Strony