Projekty edukacyjne aktualnie realizowane w PCKUiP

 

Targi Pracy Będzin 2017 - Nie mogło nas tam zabraknąć!

W środę 24 maja 2017 r. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie odbyły się Powiatowe Targi Pracy pod honorowym patronatem Starosty Będzińskiego Arkadiusza Watoły. Uczestnicy targów mieli okazję zapoznać się z ofertami regionalnego rynku pracy, ofertą szkoleń, konsultacji i możliwościami przekwalifikowania się. Miło nam, że przedstawioną przez nas ofertą kształcenia dla osób dorosłych mogliśmy się przyczynić do aktywizacji osób poszukujących pracy i chcących zdobyć nowe umiejętności zawodowe.

Punkt Konsultacyjny w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich – 19.05.2017r.

Celem przedsięwzięcia było zachęcenie uczniów do zdobywania wiedzy na temat: możliwości korzystania ze środków unijnych na założenie własnej firmy, podnoszenia kwalifikacji i aktywizacji zawodowej oraz dostępnych form wsparcia przy poszukiwaniu pracy i planowaniu kariery zawodowej. Porad udzielały doradca zawodowy i pośrednik pracy jednostek OHP - Klaudia Niedziółka i Gabriela Kubasik-Duda.

Dzień otwarty w CKP

W dniu 24.04.2017 r. wspólnie z ZSTU w Będzinie zorganizowaliśmy Dzień Otwarty dla gimnazjalistów. Spotkania z gimnazjalistami rozpoczynały się od krótkiej charakterystyki kształcenia zawodowego oraz prezentacji tych kierunków kształcenia które odbywają zajęcia praktyczne w naszych podwojach. Po części wstępnej uczniowie zwiedzali poszczególne pracownie zawodowe. Mieli okazję zapoznać się z wyposażeniem technicznym i dydaktycznym wykorzystywanym podczas zajęć specjalistycznych.

Wizyta naukowa w Centrum Nowych Technologii Politechniki w Gliwicach

Centrum Nowych Technologii Politechniki w Gliwicach, to kierunek naszej wizyty naukowej, grupy młodzieży techników elektroników i mechaników PCKUiP w Będzinie, na którą wybraliśmy się 10 kwietnia 2017. Politechnika, to następny etap edukacji tej grupy uczniów i ich zainteresowanie kierunkami technicznymi. Jest to nasza pierwsza wizyta i poznanie CNT w zakresie Inżynierii Biomedycznej.

II Forum na Rzecz Edukacji Zawodowej

W środę 5 kwietnia w siedzibie PCKUiP odbyło się kolejne spotkanie organizowane w ramach Forum na Rzecz Edukacji Zawodowej. Przedsięwzięcie zostało zaplanowane w projekcie „Zagłębiowskie kroki ku przyszłości – etap I”. W ramach zadań projektowych zostaną zorganizowane w trakcie najbliższych wakacji 4-tygniowe staże zawodowe (150 godz) dla 52 uczniów. Uczniowie otrzymają odzież ochronną, miesięczny bilet autobusowo – tramwajowy oraz stypendium w wysokości 1480 zł.

Freestyle 2017 – Awangarda w kokach

17 marca PCKUiP w Będzinie uczestniczyło w drugiej edycji Mistrzowskich Warsztatów Fryzjerskich FREESTYLE 2017. Wydarzenie zorganizowano w Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie we współpracy z Akademią Stylizacji Fryzur z Katowic, reprezentowaną przez panią Katarzynę Majchrzak. Na tą okazję opracowano specjalny program szkolenia, który był atrakcyjny nie tylko dla uczniów, ale również dla ich nauczycieli. Tematem wiodącym imprezy było artystycznie czesanie, upinanie i ozdabianie koków.

Powiatowe Targi Edukacyjne 2017

We wtorek 28 marca 2017 r. na terenie III Liceum Ogólnokształcącego im C. K. Norwida odbyły się Targi Edukacyjne Powiatu Będzińskiego pod patronatem Starosty Będzińskiego Arkadiusza Watoły. Organizatorami Targów byli III Liceum Ogólnokształcące oraz Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego. Otwarcia Targów Edukacyjnych 2017 dokonał Starosta Będziński Arkadiusz Watoła witając licznie przybyłych uczniów klas III gimnazjów, do których skierowana była oferta Targów.

Strony