Projekty edukacyjne aktualnie realizowane w PCKUiP

 

OFERTA PRACY

Dyrektor Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Będzinie zatrudni od 1 września 2018 r. nauczyciela kształcenia zawodowego – praktycznego, w kwalifikacji M.12 – diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych (240 godzin – 0,38 etatu).

Zajęcia odbywać się będą w weekendy (sobota, niedziela) oraz w piątki w godzinach 15.00-20.00

Termin składania ofert do 31.08.2018 r.

RODO w PCKUiP - klauzula informacyjna

W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1) informujemy, iż:

Oferta współpracy

Szanowni Państwo!
Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani współpracą z PCKUiP w Będzinie w zakresie:
• wynajmu sal dydaktycznych, pracowni specjalistycznych lub sali gimnastycznej,
• wynajęcia powierzchni reklamowej na budynku lub ogrodzeniu placówki,
• wykupieniem miejsca pod baner na naszej stronie www
prosimy o kontakt z Sekretariatem Centrum:
tel. 32 290 12 43 e-mail: sekretariat@ckp.bedzin.pl

Bezpieczne wakacje

Zbliżające się wakacje to piękny i zasłużony czas wypoczynku, zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i kadry pedagogicznej. Ważne jest, aby przebiegał on w bezpiecznych warunkach. Minister Edukacji Narodowej przypomniała, że MEN przygotowało specjalny „Poradnik bezpiecznego wypoczynku”. Opracowanie jest dostępne na stronie internetowej ministerstwa. Można w nim znaleźć wszystkie najważniejsze informacje, istotne dla rodziców i opiekunów, dotyczące przygotowań do wyjazdów na letni wypoczynek.

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

W piątek 22.06 odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego w ZSTU w Będzinie. Po wielu miesiącach wytężonej pracy, przyswajania ogromnych zasobów informacji i rozwijania umiejętności, nadszedł czas podsumowań, wyróżnień i gratulacji. Podczas zakończenia roku szkolnego młodzież uczęszczająca do Technikum nr 2 i Szkoły Branżowej I Stopnia im. Danuty Siedzikówny „Inki” odebrała świadectwa, a najlepsi z najlepszych zostali dodatkowo uhonorowani specjalnymi wyróżnieniami.

Powiatowy Dzień Dla Rodziny

W niedzielę 17 czerwca br. na obiektach sportowych III Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida oraz Specjalnego Ośrodka  Szkolno-Wychowawczego w Będzinie odbył się piąty Wielopokoleniowy festyn plenerowy „Dzień dla rodziny” organizowany przez Powiat Będziński. Mieszkańców powiatu i okolic powitał Starosta Będziński Arkadiusz Watoła. Na festynie obecny był również Senator RP Arkadiusz Grabowski, radni powiatowi i miejscy, dyrektorzy placówek oświatowych oraz przedstawiciele stowarzyszeń z terenu powiatu.

Strony