Projekty edukacyjne aktualnie realizowane w PCKUiP

 

Ogólnopolski Tydzień Kariery

19-25 październik 2015 roku - OTK - czyli Ogólnopolski Tydzień Kariery, to planowana, coroczna akcja Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej, inspirująca ogólnopolskie i lokalne inicjatywy środowisk doradców zawodowych na rzecz wspomagania drogi do edukacji, zawodu, pracy i karier. Adresatami i docelowymi odbiorcami OTK są wszyscy potrzebujący wsparcia w planowaniu dalszej edukacji, zawodu, pracy, kariery. Inicjatywa ta skierowana jest zarówno do zainteresowanych uczniów, studentów, jak i osób dorosłych.

I Powiatowy Dzień Seniora

Dzień Seniora to szczególne święto, święto ludzi starszych, którym należy się szacunek i uznanie za bezinteresowną miłość i mądrość, jakimi obdarowują młodsze pokolenia. To oni są w naszych domach piewcami tradycji. Niosą ciepło i zrozumienie. Kultywują stare obrzędy i zwyczaje, przez co wzbogacają i przekazują unikalną kulturę i obyczaje naszego regionu.

II edycja pikniku militarnego w Będzinie

Pomimo niesprzyjającej aury, w niedzielę 27 września, na terenie LO im. C.K. Norwida w Będzinie odbył się Piknik Militarny. Na uczestników pikniku czekały pokazy sztuk walki, musztry i zwiedzanie schronu przeciwatomowego z oryginalnym wyposażeniem, m.in. urządzeniami do wykrywania i analizy skażenia. Oczywiście impreza nie mogła odbyć się bez wojskowej grochówki, którą serwowali uczniowie PCKUiP Będzinie.

Kursy ruszają

Od 4 września rozpoczynają się zajęcia na kursach kwalifikacyjnych.

Szczegółowy plan dostępny w zakładce: plan zajęć.

Pierwsze spotkanie:

A.61, A.20, A.25, Z.3, E.14, M.42, M.12 - przy ul. Promyka 26

M.18 - przy ul. Krasickiego 17

Obecność obowiązkowa

Nabór

Ostatnie dni naboru !!!

Zapraszamy do:

LO dla dorosłych i do szkół policealnych na kierunki:

- technik BHP

- technik eksploatacji portów i terminali

na kursy na kwalifikacje w zawodzie:

- technik pojazdów samochodowych

- technik usług kosmetycznych

Strony