Projekty edukacyjne aktualnie realizowane w PCKUiP

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o złożenie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
Remont pomieszczenia kotłowni i wejścia w budynku PCKUiP w Będzinie.

Zakres robót:
- skucie i wykonanie nowych tynków na ścianie zewnętrznej, po uprzednim odgrzybieniu,
- likwidacja zacieków,
- naprawa tynków ścian i sufitu,
- przygotowanie ścian i sufitu do malowania,
- roboty malarskie farbą emulsyjną,
- roboty porządkowe

OGŁOSZENIE

Dyrektor Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Będzinie zatrudni od 1 października 2018 r. sprzątaczkę na cały etat. Dokumenty należy składać w sekretariacie PCKUiP ul. Promyka 26, 42-500 Będzin lub pocztą elektroniczną na adres ckp.bn@interia.pl w terminie do 21.09.2018 r.

OFERTA PRACY

Dyrektor Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Będzinie zatrudni od 1 września 2018 r. nauczyciela kształcenia zawodowego – praktycznego, w kwalifikacji M.12 – diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych (240 godzin – 0,38 etatu).

Zajęcia odbywać się będą w weekendy (sobota, niedziela) oraz w piątki w godzinach 15.00-20.00

Termin składania ofert do 31.08.2018 r.

RODO w PCKUiP - klauzula informacyjna

W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1) informujemy, iż:

Oferta współpracy

Szanowni Państwo!
Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani współpracą z PCKUiP w Będzinie w zakresie:
• wynajmu sal dydaktycznych, pracowni specjalistycznych lub sali gimnastycznej,
• wynajęcia powierzchni reklamowej na budynku lub ogrodzeniu placówki,
• wykupieniem miejsca pod baner na naszej stronie www
prosimy o kontakt z Sekretariatem Centrum:
tel. 32 290 12 43 e-mail: sekretariat@ckp.bedzin.pl

Bezpieczne wakacje

Zbliżające się wakacje to piękny i zasłużony czas wypoczynku, zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i kadry pedagogicznej. Ważne jest, aby przebiegał on w bezpiecznych warunkach. Minister Edukacji Narodowej przypomniała, że MEN przygotowało specjalny „Poradnik bezpiecznego wypoczynku”. Opracowanie jest dostępne na stronie internetowej ministerstwa. Można w nim znaleźć wszystkie najważniejsze informacje, istotne dla rodziców i opiekunów, dotyczące przygotowań do wyjazdów na letni wypoczynek.

Strony