Regulamin Pracy w PCKUiP

Regulamin Pracy pracowników zatrudnionych w PCKUiP jest dostępny w formacie pdf.

 

regulamin_pracy_pckuip.pdf