Kadra

Krystyna Jasińska
Dyrektor Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Będzinie

Paweł Barcik
Wicedyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Będzinie

Agata Sukiennik
Wicedyrektor
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Będzinie
Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

 

NAUCZYCIELE PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

Arkadiusz Hirszberg - pracownia mechaniki samochodowej, pracownia diagnostyki samochodowej
Artur Zając - pracownia glazurniczo-posadzkarska, pracownia betoniarsko-murarska
Barbara Nyga - pracownia fryzjerska
Danuta Juszczyk-Kieliś - pracownia techniczno-technologiczna, pracownia organizacji pracy
Ewa Hurnik - pracownia fryzjerska
Ewa Kozioł - pracownia BHP
Janusz Martynowicz - pracownia elektroniczna, pracownia elektryczna
Jarosław Kicka - pracownia mechaniki samochodowej, pracownia diagnostyki samochodowej
Kazimierz Gołąb - pracownia mechaniki samochodowej, pracownia diagnostyki samochodowej
Marcin Sikora - pracownia betoniarsko-murarska, pracownia glazurniczo-posadzkarska
Maria Gocyła - pracownia gastronomiczna
Marek Kucharski - pracownia stolarska, pracownia glazurniczo-posadzkarska
Patrycja Rajkowska-Turoń - pracownia gastronomiczna
Paweł Barcik - pracownia elektroniczna, pracownia elektromechaniki
Renata Grys - pracownia fryzjerska
Tomasz Wasyliszyn - pracownia gastronomiczna

NAUCZYCIELE CKU

Agata Firek - nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie
Agata Sukiennik - nauczyciel języka polskiego
Barbara Koźlińska - nauczyciel kosmetyki
Beata Barcik - nauczyciel przedmiotów ekonomicznych
Danuta Juszczyk-Kieliś - nauczyciel podstaw przedsiębiorczości, przedmiotów logistycznych
Ewa Kozioł - nauczyciel przedmiotów BHP
Małgorzata Stachowicz - nauczyciel matematyki
Marta Matyja - nauczyciel kosmetyki
Monika Falecka - nauczyciel języka angielskiego
Piotr Jeleń - nauczyciel fizyki
Tomasz Wasyliszyn - nauczyciel geografii

Marta Pasamonik - doradca zawodowy
Aneta Sapota - bibliotekarz

ADMINISTRACJA I OBSŁUGA

Milena Merta - sekretarz szkoły
Olga Bochenek - pomoc administracyjna
Agnieszka Kulawiak - pomoc administracyjna
Jadwiga Skibińska - obsługa
Jadwiga Podsiadły - obsługa
Stefania Książek - obsługa
Tadeusz Urgacz - konserwator
Arkadiusz Wykręt - konserwator