V Forum na Rzecz Edukacji Zawodowej

 

V Forum na Rzecz Edukacji Zawodowej za nami

20 maja 2019 w siedzibie naszej placówki odbyło się spotkanie z pracodawcami chętnymi do realizacji staży zawodowych w ramach projektu „Zagłębiowskie Kroki ku Przyszłości -etap II”.

Efektywna współpraca szkół zawodowych z przedsiębiorcami jest źródłem korzyści zarówno dla pracodawców jak i uczniów. Wychodząc naprzeciw koncepcji kształcenia dualnego w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Będzinie utworzono Forum, w ramach którego możliwe staje się nawiązanie kontaktu Centrum z pracodawcami.

Podczas spotkania zostały przedstawione koncepcje wdrażania i zapoznawania uczniów z nowatorskimi technologiami oraz kształceniem praktycznych umiejętności podczas odbywania staży zawodowych, takich jak: praca w zespole, kształtowanie umiejętności miękkich, umiejętność radzenia sobie ze stresem, praca pod presją czasu. Poruszone zostały także kwestie aktualnych trendów zawodowych na polskim i europejskim rynku pracy.