Koncepcja pracy

MISJA

"Nauka w szkołach powinna być prowadzona
W taki sposób, aby uczniowie uważali ją
Za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek"

A. Einstein

WIZJA

Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Będzinie ma pełnić funkcje wzorcowej publicznej jednostki oświatowej, dostosowującej różnorodne formy działalności do zmieniającego się rynku pracy.

Postęp naukowo - techniczny, duża konkurencja na rynku pracy zmuszają dorosłych do ciągłego uzupełniania wiedzy i doskonalenia umiejętności. Wychodząc na przeciw tym zjawiskom, nasza placówka ma umożliwić każdemu obywatelowi możliwość skorzystania z szerokiej oferty edukacyjnej, poprzez zapewnienie wykwalifikowanej i doświadczonej kadry dydaktycznej, wysoką jakość kształcenia i nowocześnie wyposażone pracownie.

Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Będzinie jest placówką:

 •     prowadzącą praktyczną naukę zawodu
 •     promującą i realizującą kształcenie ustawiczne w różnych jego formach
 •     pomagającą wszystkim słuchaczom w realizacji ich ambicji zawodowych
 •     dostosowującą działalność do potrzeb rynku pracy
 •     zapewniającą dobrze zorganizowane i atrakcyjne zajęcia, prowadzone przez fachową kadrę, w    
      nowocześnie wyposażonych pracowniach
 •     wspierającą pogląd, że kształcenie jest procesem trwającym przez całe życie
 •     organizującą egzaminy zawodowe dla uczniów i słuchaczy szkół zawodowych w trybie i na zasadach
      określonych w odrębnych przepisach
 •     prowadzącą kursy i szkolenia dla dorosłych, które umożliwią im przekwalifikowanie w zawodach
      określonych w odrębnych przepisach oraz w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy.

 

Nasza placówka umożliwia słuchaczom kształcenie na odległość z wykorzystaniem Internetu.

 

MODEL ABSOLWENTA

A - ASERTYWNY
B - BEZKONFLIKTOWY
S - SKUTECZNY
O - OBOWIĄZKOWY
L - LOJALNY
W - WYKSZTAŁCONY
E - ELASTYCZNY
N - NIEZAWODNY
T - TOLERANCYJNY