Plan KKZ

Plan zajęć:

 

PLAN ZAJĘĆ DLA KKZ - KWALIFIKACJA - A.61, A.62

PLAN ZAJĘĆ DLA KKZ - KWALIFIKACJA - A.28, A.29

PLAN ZAJĘĆ DLA KKZ – KWALIFIKACJA - A.13

PLAN ZAJĘĆ DLA KKZ – KWALIFIKACJA - B.07

PLAN ZAJĘĆ DLA KKZ - KWALIFIKACJA - M.12

PLAN ZAJĘĆ DLA KKZ - KWALIFIKACJA - M.42

 

Aktualnie prowadzimy następujące kursy kwalifikacyjne:

Kurs A.61 - wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy
Kurs A.62 - wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp
Kurs A.28 - organizacja i nadzorowanie transportu
Kurs A.29 - obsługa klientów i kontrahentów
Kurs B.07 - wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych
Kurs E.8 - montaż i konserwacja instalacji elektrycznej
Kurs M.12 - diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

Zajęcia na kursach  A.61, A.62, A.28, A.29 odbywają się w siedzibie na ul. Promyka 26

Zajęcia na kursie B.07, E.8  odbywają się w budynku PCKUiP przy ulicy Krasickiego,
wjazd w soboty i niedziele od strony parkingu Starostwa Powiatowego.