Dni wolne od zajęć na KKZ

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych
w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Będzinie

10 stycznia 2019 r.
6 maja 2019 r.
7 maja 2019 r.
8 maja 2019 r.
18 czerwca 2019 r.

Do odpracowania

2 listopada 2018 r. – odpracowujemy dnia 27 pażdziernika 2018 r.
2 maja 2019 r. – odpracowujemy dnia 27 kwietnia 2019 r.