Regulamin organizacji KKZ

Regulamin organizacji Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych jest dostępny w formacie *.pdf

regulamin_kkz.pdf

 

Aneks nr 1 z dnia 16.09.2016 r. jest dostępny w formacie *.pdf

aneks_nr1_kkz.pdf