Plan zajęć CKU

Plan zajęć dla:

LO - zaoczne, szkoła policealna: BHP i opiekunka dziecięca

 

 

Egzaminy pisemne w szkole policealnej w roku szkolnym 2018/2019

 

Technik BHP – semestr II:

- Techniczne bezpieczeństwo pracy

- Prawne aspekty funkcjonowania podmiotów w BHP

 

Opiekunka dziecięca – semestr II

- Teoretyczne podstawy pielęgnowania dziecka

- Teoretyczne podstawy wychowania dziecka