Kształcenie ustawiczne

 

 

W Centrum Kształcenia Ustawicznego funkcjonują dwa typy szkół dla dorosłych:

Liceum Ogólnokształcące - w systemie stacjonarnym i zaocznym. Liceum umożliwia uzyskanie wykształcenia ogólnego przez absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej, gimnazjum i szkoły podstawowej.

Szkoła Policealna - w systemie zaocznym. Szkoła Policealna umożliwia absolwentom szkoły ponadgimnazjalnej zdobycie zawodu:

 •     Technik pojazdów samochodowych
 •     Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
 •     Technik eksploatacji portów i terminali
 •     Technik ochrony fizycznej osób i mienia
 •     Technik usług kosmetycznych
 •     Technik transportu drogowego
 •     Technik elektroniki i informatyki medycznej
 •     Technik administracji
 •     Technik informatyk
 •     Technik teleinformatyk
 •     Technik rachunkowości
 •     Technik archiwista
 •     Technik weterynarii
 •     Asystent kierownika produkcji filmowej, telewizyjnej
 •     Asystentka stomatologiczna
 •     Higienistka stomatologiczna
 •     Opiekunka dziecięca
 •     Opiekun medyczny
 •     Opiekun w domu pomocy społecznej
 •     Opiekun osoby starszej
 •     Opiekunka środowiskowa
 •     Asystent osoby niepełnosprawnej
 •     Florysta