Kształcenie praktyczne uczniów

 

 

 

W Centrum Kształcenia Praktycznego uczniowie szkół ponadgimnazjalnych odbywają praktyczną naukę zawodu. Pod okiem naszych nauczycieli praktycznej nauki zawodu młodzi adepci zdobywają i doskonalą swoje umiejętności praktyczne oraz przygotowują się i zdają zewnętrzne egzaminy zawodowe przeprowadzane przez OKE. Przy organizacji praktycznej nauki zawodu CKP ściśle współpracuje ze szkołami zawodowymi.

Aktualnie zajęcia praktyczne w CKP prowadzone są dla uczniów:

 •     Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Będzinie
 •     Zespołu Szkół Specjalnych nr 6 w Dąbrowie Górniczej

W zawodach:

 •     technik usług fryzjerskich
 •     technik budownictwa
 •     technik elektronik
 •     technik pojazdów samochodowych
 •     technik żywienia i usług gastronomicznych
 •     monter suchej zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 •     monter elektronik
 •     mechanik pojazdów samochodowych
 •     fryzjer
 •     kucharz

Pracami CKP kieruje wicedyrektor Paweł Barcik.