Projekty edukacyjne aktualnie realizowane w PCKUiP

 

ZAPYTANIE OFERTOWE - WYKONANIE OGRODZENIA BETONOWEGO

Niniejsze zapytanie ofertowe ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zwracamy się z prośbą o złożenie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Treść zapytania ofertowego - zobacz
Przedmiar robót - zobacz
Projekt zagospodarowania terenu - zobacz
Rysunek prefabrykowanego ogrodzenia betonowanego - zobacz