Projekty edukacyjne aktualnie realizowane w PCKUiP

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o złożenie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
Remont pomieszczenia kotłowni i wejścia w budynku PCKUiP w Będzinie.

Zakres robót:
- skucie i wykonanie nowych tynków na ścianie zewnętrznej, po uprzednim odgrzybieniu,
- likwidacja zacieków,
- naprawa tynków ścian i sufitu,
- przygotowanie ścian i sufitu do malowania,
- roboty malarskie farbą emulsyjną,
- roboty porządkowe

Kryterium oceny ofert:

  • Cena: 100%

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy: Terminowość wykonania usługi.

Termin realizacji: do 30.10.2018r

Ofertę należy przesłać do dnia 17.09.2018r. godz 10:00 na niżej podany adres:

Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Będzinie, ul. Promyka 26, 42-500 Będzin lub pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie, tj. ckp.bn@interia.pl

Treść ZAPYTANIA do pobrania: ZAPYTANIE OFERTOWE PDF