Projekty edukacyjne aktualnie realizowane w PCKUiP

 

Uroczyste otwarcie pracowni spawalniczej i stolarskiej

W czwartek 19 października 2017 roku w ramach projektu „Zagłębiowska Liga Zawodowców” oraz „Zagłębiowskie kroki ku przyszłości – etap I” odbyło się uroczyste otwarcie nowych pracowni praktycznej nauki zawodu w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Będzinie.

Gospodarzami uroczystości byli Starosta Będziński - Pan Arkadiusz Watoła oraz dyrektor PCKUiP Pani Krystyna Jasińska. Wśród licznie przybyłych gości wymienić należy: dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Panią Annę Cekierę, Członków Zarządu Powiatu Będzińskiego: Halinę Mentel, Rafała Pietrzyka, Włodzimierza Trzcionkę, Sekretarza Powiatu Będzińskiego Agatę Fazan. W wydarzeniu uczestniczyli także przedstawiciele zagłębiowskich parlamentarzystów: Posła na Sejm RP Waldemara Andzel i Senatora RP Arkadiusza Grabowskiego oraz Zbigniew Martyniak reprezentujący Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach Panią Urszulę Bauer. Obecni również byli przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy, Ochotniczych Hufców Pracy oraz pracodawcy z terenu powiatu będzińskiego współpracujący z Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w zakresie organizacji staży dla młodzieży: Cyber Grota, Grupa Global, Elbit Sp. jawna, Inteligentna Mikroelektronika Sp. z o.o., Progress, Auto-Mal.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Starosta Będziński Arkadiusz Watoła, Członkowie Zarządu Powiatu Będzińskiego Rafał Pietrzyk i Waldemar Trzcionka, Dyrektor Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Anna Cekiera, reprezentująca Senatora RP Arkadiusza Grabowskiego Pani Ewa Fendrych, Dyrektor PCKUiP Krystyna Jasińska oraz przedstawiciel młodzieży.

Otwarcie pracowni połączone było z trzecim już spotkaniem w ramach Forum na Rzecz Edukacji Zawodowej, na którym poruszane są problemy dostosowania oferty kształcenia w szkołach będzińskich do lokalnego i regionalnego rynku pracy.
Uczestnicy spotkania zostali zapoznani z założeniami dwóch projektów:

„Zagłębiowska Liga Zawodowców” i „Zagłębiowskie kroki ku przyszłości – etap I”. Obydwa projekty realizowane są ze środków unijnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 (RPO WSL i PO KL WSL).
Celem projektu „Zagłębiowska Liga Zawodowców” jest zwiększenie kompetencji uczniów szkół kształcących w zawodach poprzez inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego. Wartość całkowita projektu wynosi: 1 670 483,74 PLN z uzyskanym dofinansowaniem w wysokości: 1 382 902,01 PLN.
Inwestycja rozpoczęła się od stycznia br. i potrwa do 31.01.2018. Szeroki zakres prac obejmuje m.in.:
1. Przebudowę pomieszczeń magazynowych istniejącego budynku na potrzeby pracowni praktycznej nauki zawodu wraz z przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych.
2. Termomodernizację budynku.
3. Roboty demontażowe i wyburzeniowe.
4. Prace remontowe.
5. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej, wentylacji mechanicznej, elektrycznej, wymiana części przyłącza c.o.
6. Wyposażenie obiektu w maszyny i urządzenia zgodne z wymaganiami egzaminacyjnymi.

Projekt „Zagłębiowskie kroki ku przyszłości” realizowany jest w okresie od 01.09.2016 r. do 31.12.2018 r. Bezpośrednim Realizatorem projektu jest Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Będzinie. Projekt adresowany jest do uczniów Zespołu Szkół Techniczno – Usługowych w Będzinie.
Wartość projektu wynosi 1 085 858,52 zł z tego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego - 922 979,74 zł dofinansowanie z Budżetu Państwa - 108 585,85 zł dofinansowanie ze środków Powiatu Będzińskiego - 54 292,93 zł
W ramach projektu organizowane są zajęcia: przygotowujące do egzaminów zawodowych, Kursy kwalifikacyjne (w tym m.in. kursy spawania i kurs prawa jazdy), Staże zawodowe, doradztwo zawodowe, wycieczki zawodopoznawcze). Wartość projektu 1085858,52.

Po części oficjalnej gospodarze zaprosili wszystkich uczestniczących do zwiedzania pracowni spawalniczej i stolarskiej przeznaczonych do praktycznej nauki zawodu wyposażonych
w urządzenia dydaktyczne:
w zakresie nowoczesnych technik spawalnictwa:
- kompaktowe automaty spawalnicze metodą MIG-MAG (3 szt.),
- spawarkę metodą TIG,
- urządzenie do spawania metodą MMA,
- przecinarkę tarczową,
- frezarką do ukosowania blach,
- stoły spawalnicze (3 szt.).
(łączny koszt wyposażenia pracowni – 71 050,00 PLN)
w zakresie izolacji budowlanych i obróbki drewna:
- pilarkę formatową,
- strugarko-wyrówniarkę,
- strugarkę grubościową,
- frezarkę poziomą,
- wiertarkę poziomą,
- oklejarkę do krawędzi.

Równocześnie na terenie PCKUiP odbywał się Kiermasz Ofert Pracy, na którym młodzież została zapoznana z aktualnymi ofertami zatrudnienia i trendami na współczesnym rynku pracy.

Nowo powstałe i profesjonalnie wyposażone pracownie pozwolą efektywnie nauczać i rozwijać umiejętności i zainteresowania uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu będzińskiego