Projekty edukacyjne aktualnie realizowane w PCKUiP

 

Trwa rekrutacja do projektu – liczba miejsc ograniczona !!!

Zapraszamy uczniów i uczennice Zespołu Szkół Techniczno – Usługowych w Będzinie do udziału w projekcie „Zagłębiowskie kroki ku przyszłości – etap I”.

W ramach projektu można skorzystać z następujących form wsparcia:

- Zajęcia przygotowujące do egzaminów zawodowych:
• Kwalifikacje zawodowe technika mechanika pojazdów samochodowych
• Kwalifikacje zawodowe technika elektronika
• Kwalifikacje zawodowe technika budownictwa
• Kwalifikacje zawodowe technika informatyka

- Kursy kwalifikacyjne
• Kurs spawania metodą MAG 135 i TIG 141
• Kurs budowy i diagnostyki układu CommonRail
• Kurs prawa jazdy kat. B
• Kurs programowania sterowników PLC
• Kurs eksploatacji i konserwacji elektronicznej aparatury medycznej
• Kurs usuwania wyrobów zawierających azbest
• Kurs dla montażystów izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków
• Kurs programowania
• Kurs systemów informatyki medycznej

- Staże zawodowe W tym roku szkolnym zorganizowane zostaną staże zawodowe dla 34 uczniów/c w wymiarze 150h. Stażysta otrzyma odzież roboczą, bilety na dojazd do miejsca pracy i stypendium stażowe w kwocie 1480 zł.

- Zajęcia doradztwa edukacyjno – zawodowego. W sumie 159 uczniów/uczennic odbędzie konsultacje indywidualne w zakresie doradztwa zawodowego w wymiarze 6 godzin indywidualnych konsultacji.

Doradztwo zawodowe zostanie poszerzone o wizyty zawodopoznawcze - dla zawodów:
• technik pojazdów samochodowych – Zakłady Opel w Gliwicach
• dla techników budownictwa – fabryka MAPEI w Gliwicach
• dla zawodu technik elektronik – Zakład ZAMEL w Pszczynie

Zgłoszenia do projektu można składać w sekretariacie PCKUiP w Będzinie przy ul. Promyka 26 i ul. Krasickiego 17 oraz u pedagoga ZSTU w Będzinie

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać:
• osobiście w biurze projektu przy ul. Promyka 26
• telefonicznie: 32 290 12 43

dokumenty rekrutacyjne do pobrania:
• regulamin uczestnictwa
• formularz zgłoszeniowy załącznik-nr-1
• oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych osobowych załącznik-nr-2
• zestaw danych osobowych załącznik-nr-3
• opinia nauczyciela zawodu załącznik-nr-4