Projekty edukacyjne aktualnie realizowane w PCKUiP

 

Staże zawodowe I tura - już za nami!

W wrześniu br. rozpoczęto realizację projektu „Zagłębiowskie kroki ku przyszłości – etap I”. Przed zakończeniem roku szkolnego przeprowadzono rekrutację uczniów i uczennic do uczestnictwa w stażach wakacyjnych, jak również nawiązano współpracę z pracodawcami lokalnego rynku pracy.
W trakcie minionych wakacji 54 uczestników projektu skorzystało ze staży, podczas których zapoznali się ze środowiskiem swojego zawodu, zdobyli pierwsze doświadczenia i otrzymali wynagrodzenie za pracę w formie stypendium stażowego. Uczniowie ZSTU w Będzinie podzieleni na 13 grup realizowali staż u 9 pracodawców.
Z każdym pracodawcą została podpisana umowa dotycząca realizacji staży przez uczniów i uczennice. Każda grupa stażystów miała swojego opiekuna ze strony zakładu pracy. Zarówno pracodawcy, jak i uczniowie pozytywnie oceniają wzajemną współpracę.
Staże odbywały się u pracodawców współpracujących z PCKUiP w Będzinie, tj.: AUTO-MAL w Wojkowicach, TOYOTA w Sosnowcu, SAINT GOBAIN – PLATFORMA w Czeladzi, PROGRESS w Sosnowcu, ART.-REM w Brudzowicach, INTELIGENTNA MIKROELEKTRONIKA w Czeladzi, ELBIT w Czeladzi, Cybergrota w Będzinie i GRUPA GLOBAL w Katowicach. Pracodawcy deklarują przyjęcie stażystów w następnym roku realizowania projektu.

Dzięki nawiązanej współpracy przedsiębiorcy mogą stać się w przyszłości potencjalnymi pracodawcami dla naszych absolwentów.