Projekty edukacyjne aktualnie realizowane w PCKUiP

 

Seminarium z sosnowiecką Agencją Rozwoju Lokalnego „Przedsiębiorczość drogą do osobistego sukcesu”

16 listopada 2017 roku w naszej placówce z inicjatywy doradców zawodowych z Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Będzinie i Młodzieżowego Centrum Kariery OHP z Będzina zostały zorganizowane zajęcia warsztatowe dla młodzieży, które prowadziła Pani Agnieszka Szopa z sosnowieckiej Agencji Rozwoju Lokalnego. Grupę odbiorców seminarium stanowili uczniowie odbywający praktyki oraz osoby dorosłe uczące się w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Będzinie. Pani Agnieszka – specjalista ds. szkoleń i doradztwa przybliżyła uczestnikom zagadnienia z zakresu przedsiębiorczości, szczegółowo omówiła rolę właściwego gospodarowania posiadanymi umiejętnościami i dostrzegania okazji mających szansę na udane przedsięwzięcie. Młodzież uczestnicząca w zajęciach miała okazję dowiedzieć się w jaki sposób należy szukać wsparcia w ramach projektów współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny ale również jak znaleźć ten najbardziej odpowiedni dla naszych potrzeb z uwzględnieniem sytuacji na rynku pracy. Podczas seminarium uczestnicy dowiedzieli się, że przedsiębiorczość to nie tylko prowadzenie własnej firmy czy odnoszenie sukcesów w biznesie, ale również rozwijanie swoich umiejętności takich jak: pracowitość, kreatywność, odwaga a także umiejętność wykorzystania różnych szans, sytuacji i zdarzeń, ponieważ sukces zawodowy to w dużej mierze wypadkowa własnego zaangażowania i determinacji w dążeniu do osiągnięcia satysfakcji zawodowej. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem i aktywnością uczestników.