Projekty edukacyjne aktualnie realizowane w PCKUiP

 

PRAKTYK NA PRAKTYKACH

Już dwie, z zaplanowanych w projekcie trzech grup nauczycieli, odbyło swoje zagraniczne praktyki. Uczestnicy projektu wyjechali w czasie wakacji do Włoch do pięknego Rimini oraz do Wielkiej Brytanii do Portsmouth. Nauczyciele w trakcie trwania stażu obserwowali pracę u zagranicznych pracodawców, poznawali nowe technologie, odmienne systemy edukacyjne, zdobywali nowe umiejętności, które w tym roku szkolnym będą mogli wykorzystać podczas zajęć z uczniami. Nie tylko pracowali, ale również zwiedzali, we Włoszech Wenecję, a w Anglii Oxford. Zetknęli się ze społeczeństwem wielokulturowym, zwłaszcza w Anglii, udoskonalili znajomość języka angielskiego, poznali nowe zwyczaje, kulturę i kuchnię krajów goszczących.
Przed nami przygotowania do wyjazdu do Hiszpanii.