Projekty edukacyjne aktualnie realizowane w PCKUiP

 

Szkolny doradca zawodowy

LOKALNE OGŁOSZENIA O PRACĘ patrz: www.praca-bedzin.pl

Pośrednictwo Pracy dla młodzieży

Tutaj zapoznasz się z ofertami krajowymi i zagranicznymi: http://www.mbp.ohp.pl/

SZKOLNY DORADCA ZAWODOWY

                                                

Szkolny doradca zawodowy udziela pomocy młodzieży i osobom dorosłym w wyborze zawodu, kierunku kształcenia lub dalszego szkolenia. Współpracuje z rodzicami i nauczycielami w procesie orientacji zawodowej uczniów. Doradca zawodowy, wspólnie ze swoimi klientami, dokonuje przeglądu ich wykształcenia, doświadczenia, zdolności, zainteresowań, umiejętności, cech osobistych i możliwości fizycznych. Udziela porad w sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych oraz pomaga w przygotowaniu do rozmów kwalifikacyjnych.

Celem pracy doradcy zawodowego jest:

1. Kształtowanie u uczniów postaw i zachowań niezbędnych do realizowania drogi zawodowej:

  • poznanie własnych predyspozycji,
  • uświadomienie sobie własnych zainteresowań zawodowych,
  • przygotowanie do samodzielnego i aktywnego kształtowania własnej drogi zawodowej.

2. Kształtowanie u uczniów umiejętności:

  • pracy zespołowej,
  • komunikowania się,
  • planowania przyszłości zawodowej,
  • dokonywania samooceny,
  • rozpoznawania potrzeb rynku.

3. Zdobywanie wykształcenia zgodnego z predyspozycjami i zainteresowaniami.

Powody, dla których już dziś powinniście umówić się na spotkanie z doradcą zawodowym: poznacie siebie i przygotujecie swój Indywidualny Plan Działania - opracujecie własną ścieżkę kariery edukacyjnej i/lub zawodowej

  • poznacie świat zawodów - dzięki pracy z teczkami i filmami o zawodach, przewodnikami po zawodach oraz nowoczesnymi narzędziami multimedialnymi
  • porozmawiacie z doradcą na tematy związane z wyborem szkoły czy poruszania się po rynku pracy

Zapraszam zainteresowanych na spotkanie doradcze do PCKUiP w Będzinie
(po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania
e-mail: ckp.bn@interia.pl
tel. 32 290 12 43
)

Szkolny doradca zawodowy Marta Pasamonik

Godziny pracy szkolnego doradcy zawodowego: