Projekty edukacyjne aktualnie realizowane w PCKUiP

 

Oferta kursów kwalifikacyjnych KKZ

Aktualnie
Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Będzinie
prowadzi aktualnie rekrutację na  bezpłatne kursy na kwalifikacje w zawodzie:

 

BRANŻA DRZEWNO-MEBLARSKA (DRM)

Stolarz:

DRM.04. Wykonywanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych

BRANŻA FRYZJERSKO-KOSMETYCZNA (FRK)

Fryzjer/technik usług fryzjerskich:
FRK.01.Wykonywanie usług fryzjerskich
FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur 

Technik usług kosmetycznych:

FRK.04. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych

 

BRANŻA BUDOWLANA (BUD):

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie:

BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych
 

BRANŻA TELEINFORMATYCZNA (INF)

Technik informatyk:
INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
 

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA (ELE):

Elektryk:
ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

BRANŻA MOTORYZACYJNA (MOT)

Mechanika pojazdów samochodowych/technik pojazdów samochodowych

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych

MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesów obsługi pojazdów samochodowych

Elektromechanik pojazdów samochodowych:

MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych

BRANŻA HOTELARSKO-GASTRONOMICZNO-TURYSTYCZNA (HGT)

Kucharz/technik żywienia i usług gastronomicznych:

HGT:02. Przygotowanie i wydawanie dań

HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

BRANŻA SPEDYCYJNO- LOGISTYCZNA (SPL)

Technik eksploatacji portów i terminali

SPL.02. Obsługa podróżnychw portach i terminalach

SPL.03. Obsługa ładunków w portach i terminalach

Technik spedytor

SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

Technik logistyk

SPL.01. Obsługa magazynów

SPL.04. Organizacja transportu

 

Aby zapisać się na wybrany kurs, należy złożyć w sekretariacie Centrum następujące dokumenty:

  • wniosek o przyjęcie na kursPOBIERZ
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do odbywania praktycznej nauki zawodu
  • dokument tożsamości - do wglądu

 

Dodatkowych informacji udziela Sekretariat Centrum.