Projekty edukacyjne aktualnie realizowane w PCKUiP

 

Oferta kursów kwalifikacyjnych KKZ

Aktualnie
Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Będzinie
prowadzi aktualnie rekrutację uzupełniającą na  bezpłatne kursy na kwalifikacje w zawodzie:

OBSZAR ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWY (AU):

Fryzjerskie:
AU.21. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
AU.26. Projektowanie fryzur
Spedycyjne:
AU.31. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów
Kosmetyczne:
AU.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy
AU.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

OBSZAR BUDOWLANY (BD)

BD.04. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych
BD.14. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

OBSZAR ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNY (EE):

Elektryczne:
EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
Informatyczne:
EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

OBSZAR MECHANICZNY I GÓRNICZO-HUTNICZY (MG)

Mechanika samochodowa:
MG.12. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
MG.43. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

OBSZAR TURYSTYCZNO-GASTRONOMICZNY (TG)

Gastronomiczne:
TG.07. Sporządzanie potraw i napojów
TG.16.Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

 

Aby zapisać się na wybrany kurs, należy złożyć w sekretariacie Centrum następujące dokumenty:

  • wniosek o przyjęcie na kursPOBIERZ
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do odbywania praktycznej nauki zawodu
  • dokument tożsamości - do wglądu

 

Dodatkowych informacji udziela Sekretariat Centrum.