Projekty edukacyjne aktualnie realizowane w PCKUiP

 

Młodzież PCKUiP na obsłudze rozdania nagród dla najzdolniejszych uczniów i studentów powiatu będzińskiego.

Najzdolniejsi uczniowie i studenci zamieszkujący Powiat Będziński zostali nagrodzeni! Podczas gali, która odbyła się 20 grudnia w auli III Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Będzinie, wręczone zostały Stypendia Powiatu Będzińskiego za osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury i sztuki oraz sportu.

Zgromadzonych na sali gości przywitał Starosta Będziński Sebastian Szaleniec. Zwracając się do stypendystów pogratulował wspaniałych wyników i osiągnięć, podkreślając ogromną rolę wiedzy w życiu każdego człowieka.

Młodzież klas gastronomicznych ucząca się w Powiatowym Centrum praktyki uczestniczyła w obsłudze uroczystości.