Projekty edukacyjne aktualnie realizowane w PCKUiP

 

Koncepcja pracy

MISJA

"Nauka w szkołach powinna być prowadzona
W taki sposób, aby uczniowie uważali ją
Za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek"

A. Einstein

WIZJA

Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Będzinie ma pełnić funkcje wzorcowej publicznej jednostki oświatowej, dostosowującej różnorodne formy działalności do zmieniającego się rynku pracy.

Postęp naukowo - techniczny, duża konkurencja na rynku pracy zmuszają dorosłych do ciągłego uzupełniania wiedzy i doskonalenia umiejętności. Wychodząc na przeciw tym zjawiskom, nasza placówka ma umożliwić każdemu obywatelowi możliwość skorzystania z szerokiej oferty edukacyjnej, poprzez zapewnienie wykwalifikowanej i doświadczonej kadry dydaktycznej, wysoką jakość kształcenia i nowocześnie wyposażone pracownie.

Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Będzinie jest placówką:

  • prowadzącą praktyczną naukę zawodu
  • promującą i realizującą kształcenie ustawiczne w różnych jego formach
  • pomagającą wszystkim słuchaczom w realizacji ich ambicji zawodowych
  • dostosowującą działalność do potrzeb rynku pracy
  • zapewniającą dobrze zorganizowane i atrakcyjne zajęcia, prowadzone przez fachową kadrę, w nowocześnie wyposażonych pracowniach
  • wspierającą pogląd, że kształcenie jest procesem trwającym przez całe życie
  • organizującą egzaminy zawodowe dla uczniów i słuchaczy szkół zawodowych w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach
  • prowadzącą kursy i szkolenia dla dorosłych, które umożliwią im przekwalifikowanie w zawodach określonych w odrębnych przepisach oraz w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy.

Nasza placówka umożliwia słuchaczom kształcenie na odległość z wykorzystaniem Internetu.

 

MODEL ABSOLWENTA

A - ASERTYWNY
B - BEZKONFLIKTOWY
S - SKUTECZNY
O - OBOWIĄZKOWY
L - LOJALNY
W - WYKSZTAŁCONY
E - ELASTYCZNY
N - NIEZAWODNY
T - TOLERANCYJNY