Projekty edukacyjne aktualnie realizowane w PCKUiP

 

Kadra

 

Krystyna Jasińska
Dyrektor Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Będzinie

Paweł Barcik
Wicedyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Będzinie

Agata Sukiennik
Wicedyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Będzinie

Piotr Cichy
Kierownik Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

 

NAUCZYCIELE PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

Arkadiusz Hirszberg - pracownia mechaniki samochodowej, pracownia diagnostyki samochodowej
Artur Zając - pracownia glazurniczo-posadzkarska, pracownia betoniarsko-murarska
Danuta Juszczyk-Kieliś - pracownia techniczno-technologiczna, pracownia organizacji pracy
Ewa Hurnik - pracownia fryzjerska
Ewa Kozioł - pracownia BHP
Iwona Piętka-Topolska - pracownia projektowania komputerowego
Janusz Martynowicz - pracownia elektroniczna, pracownia elektryczna
Jarosław Kicka - pracownia mechaniki samochodowej, pracownia diagnostyki samochodowej
Kazimierz Gołąb - pracownia mechaniki samochodowej, pracownia diagnostyki samochodowej
Marcin Sikora - pracownia betoniarsko-murarska, pracownia glazurniczo-posadzkarska
Maria Gocyła - pracownia gastronomiczna
Marek Kucharski - pracownia stolarska, pracownia glazurniczo-posadzkarska
Patrycja Rajkowska-Turoń - pracownia gastronomiczna
Paweł Barcik - pracownia elektroniczna, pracownia elektromechaniki
Piotr Cichy - pracownia elektroniczna, pracownia komputerowa
Renata Grys - pracownia fryzjerska
Tomasz Wasyliszyn - pracownia gastronomiczna
Urszula Kołpak - pracownia techniczno technologiczna, pracownia elektroniczna, pracownia elektryczna

NAUCZYCIELE CKU

Agata Firek - nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie
Agata Sukiennik - nauczyciel języka polskiego
Barbara Koźlińska - nauczyciel kosmetyki
Beata Barcik - nauczyciel przedmiotów ekonomicznych
Danuta Juszczyk-Kieliś - nauczyciel podstaw przedsiębiorczości, przedmiotów logistycznych
Ewa Adamska-Bijak - nauczyciel biologii, podstaw przedsiębiorczości
Ewa Kozioł - nauczyciel przedmiotów BHP
Iwona Piętka-Topolska - nauczyciel informatyki
Katarzyna Polaczkiewicz - nauczyciel matematyki
Marek Bijak - nauczyciel biologii
Monika Falecka - nauczyciel języka angielskiego
Piotr Jeleń - nauczyciel fizyki
Sylwia Dreja - Mróz - nauczyciel chemii
Tomasz Wasyliszyn - nauczyciel geografii
Marta Pasamonik - doradca zawodowy
Bożena Sterno - bibliotekarz

ADMINISTRACJA I OBSŁUGA

Elżbieta Piekarczyk - sekretarz PCKUiP
Milena Merta - referent ds. administracyjnych
Urszula Głusek - główna księgowa
Agnieszka Kulawiak - pomoc administracyjna
Jadwiga Skibińska - obsługa
Jadwiga Podsiadły - obsługa
Tadeusz Urgacz - konserwator