Projekty edukacyjne aktualnie realizowane w PCKUiP

 

Dni wolne od zajęć na KKZ

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych
w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Będzinie

12 stycznia 2017 r.
2 maja 2017 r.
4 maja 2017 r.
8 maja 2017 r.
20 czerwca 2017 r.

Do odpracowania
31 października 2016 r. – odpracowujemy dnia 5 listopada 2016 r.
16 czerwca 2017 r. – odpracowujemy dnia 13 maja 2017 r.