Projekty edukacyjne aktualnie realizowane w PCKUiP

 

Chcę zostać słuchaczem CKU

 

Aktualnie
Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Będzinie
prowadzi nabór do następujących typów szkół dla dorosłych: 

Liceum Ogólnokształcącego - w systemie stacjonarnym i zaocznym. Liceum umożliwia uzyskanie wykształcenia ogólnego przez absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej, gimnazjum i szkoły podstawowej.

Szkoły Policealnej - w systemie stacjonarnym i zaocznym. Szkoła Policealna umożliwia absolwentom szkoły ponadgimnazjalnej zdobycie zawodu:

  • Technik bezpieczeństwa i higieny pracy - w trybie zaocznym
  • Technik eksploatacji portów i terminali - w trybie zaocznym
  • Technik usług kosmetycznych - w trybie zaocznym
  • Technik informatyk - w trybie zaocznym
  • Opiekun w domu pomocy społecznej - w trybie zaocznym - NOWOŚĆ!!!
  • Opiekunka dziecięca - w trybie stacjonarnym - NOWOŚĆ!!!

Aby zapisać się do wybranej szkoły dla dorosłych, należy złożyć w sekretariacie Centrum następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie do szkoły - - plik w formacie *.doc - POBIERZ
  • formularz osobowy - - plik w formacie *.xls - POBIERZ
  • dokument tożsamości - do wglądu

Dodatkowych informacji udziela Sekretariat Centrum.