Projekty edukacyjne aktualnie realizowane w PCKUiP

 

Centrum Kształcenia Praktycznego

W Centrum Kształcenia Praktycznego uczniowie szkół ponadgimnazjalnych odbywają praktyczną naukę zawodu. Pod okiem naszych nauczycieli praktycznej nauki zawodu młodzi adepci zdobywają i doskonalą swoje umiejętności praktyczne oraz przygotowują się i zdają zewnętrzne egzaminy zawodowe przeprowadzane przez OKE. Przy organizacji praktycznej nauki zawodu CKP ściśle współpracuje ze szkołami zawodowymi.

Aktualnie zajęcia praktyczne w CKP prowadzone są dla uczniów:

 • Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Będzinie
 • Zespołu Szkół Specjalnych nr 6 w Dąbrowie Górniczej

W zawodach:

 • technik usług fryzjerskich
 • technik budownictwa
 • technik elektronik
 • technik pojazdów samochodowych
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • monter suchej zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • monter elektronik
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • fryzjer
 • kucharz

 

Pracami CKP kieruje wicedyrektor Paweł Barcik.