Projekty edukacyjne aktualnie realizowane w PCKUiP

 

POWIATOWY DZIEŃ SENIORA

6 października br. w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Będzinie odbył się Powiatowy Dzień Seniora. Kolejny raz Seniorzy z Powiatu Będzińskiego mogli spędzić czas w miłej i przyjaznej atmosferze. Udział wzięło w nim 180 osób. Głos zabrał Starosta Będziński Arkadiusz Watoła, który złożył Seniorom życzenia z okazji ich święta. Wśród zaproszonych gości wymienić należy również Posła na Sejm RP Waldemara Andzel, Senatora RP Arkadiusza Grabowskiego oraz Radna Rady Powiatu Dorota Kowalik.

IV Forum Edukacji Zawodowej/ Otwarcie pracowni samochodowej

W poniedziałek 1 października 2018 r. w ramach projektów: „Zagłębiowska Liga Zawodowców” oraz „Zagłębiowskie kroki ku przyszłości – etap I i II” odbyło się uroczyste otwarcie nowych pracowni pojazdów samochodowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Będzinie. Gospodarzami uroczystości byli Starosta Będziński - Pan Arkadiusz Watoła oraz dyrektor PCKUiP Pani Krystyna Jasińska. W wydarzeniu uczestniczył m.in. Poseł na Sejm RP Waldemar Andzel, Senator RP Arkadiusz Grabowski oraz członkowie Zarządu Powiatu Będzińskiego: Pani Halina Mentel i Pan Rafał Pietrzyk.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o złożenie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
Remont pomieszczenia kotłowni i wejścia w budynku PCKUiP w Będzinie.

Zakres robót:
- skucie i wykonanie nowych tynków na ścianie zewnętrznej, po uprzednim odgrzybieniu,
- likwidacja zacieków,
- naprawa tynków ścian i sufitu,
- przygotowanie ścian i sufitu do malowania,
- roboty malarskie farbą emulsyjną,
- roboty porządkowe

OGŁOSZENIE

Dyrektor Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Będzinie zatrudni od 1 października 2018 r. sprzątaczkę na cały etat. Dokumenty należy składać w sekretariacie PCKUiP ul. Promyka 26, 42-500 Będzin lub pocztą elektroniczną na adres ckp.bn@interia.pl w terminie do 21.09.2018 r.

OFERTA PRACY

Dyrektor Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Będzinie zatrudni od 1 września 2018 r. nauczyciela kształcenia zawodowego – praktycznego, w kwalifikacji M.12 – diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych (240 godzin – 0,38 etatu).

Zajęcia odbywać się będą w weekendy (sobota, niedziela) oraz w piątki w godzinach 15.00-20.00

Termin składania ofert do 31.08.2018 r.

RODO w PCKUiP - klauzula informacyjna

W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1) informujemy, iż:

Strony