Oferta kursów kwalifikacyjnych KKZ

 

Aby zapisać się na wybrany kurs, należy złożyć w sekretariacie Centrum następujące dokumenty:

  •     wniosek o przyjęcie na kurs  
  •     zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do odbywania praktycznej nauki zawodu
  •    dokument tożsamości - do wglądu

 

Dodatkowych informacji udziela Sekretariat Centrum.

Aktualnie Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Będzinie
prowadzi aktualnie rekrutację na bezpłatne kursy na kwalifikacje w zawodzie:

BRANŻA DRZEWNO-MEBLARSKA (DRM)
Stolarz:
AU.15 Wykonywanie wyrobów stolarskich

BRANŻA FRYZJERSKO-KOSMETYCZNA (FRK)
Technik usług fryzjerskich:
AU.21 Wykonywanie usług fryzjerskich
AU.26 Projektowanie fryzur

Technik usług kosmetycznych:
AU.61 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy
AU.62 wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

BRANŻA BUDOWLANA (BUD):
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie:
BD.04 Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

BRANŻA TELEINFORMATYCZNA (INF)
Technik informatyk:
EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA (ELE):
Elektryk:
EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
EE.26 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

BRANŻA MOTORYZACYJNA (MOT)
Technik pojazdów samochodowych
MG.12 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
MG.43 Organizacja i prowadzenie procesów obsługi pojazdów samochodowych

BRANŻA HOTELARSKO-GASTRONOMICZNO-TURYSTYCZNA (HGT)
Technik usług gastronomicznych:
TG.07 Przygotowanie potraw i napojów
TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

BRANŻA SPEDYCYJNO- LOGISTYCZNA (SPL)
Technik spedytor
AU.31. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów