Chcę zostać słuchaczem CKU

Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Będzinie
prowadzi nabór do następujących typów szkół dla dorosłych:

 

Liceum Ogólnokształcącego - w systemie  zaocznym. Liceum umożliwia uzyskanie wykształcenia ogólnego przez absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej, gimnazjum i szkoły podstawowej.

Szkoły Policealnej - w systemie zaocznym. Szkoła Policealna umożliwia absolwentom szkoły ponadgimnazjalnej zdobycie zawodu:

  •     Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
  •     Technik usług kosmetycznych
  •     Opiekun w domu pomocy społecznej -  NOWOŚĆ!!!
  •     Opiekunka dziecięca

Aby zapisać się do wybranej szkoły dla dorosłych, należy złożyć w sekretariacie Centrum następujące dokumenty:

  •     podanie o przyjęcie do szkoły - - plik w formacie *.doc - POBIERZ
  •     formularz osobowy - - plik w formacie *.xls - POBIERZ
  •     dokument tożsamości - do wglądu

Dodatkowych informacji udziela Sekretariat Centrum.