Projekty edukacyjne aktualnie realizowane w PCKUiP

 

Plan CKU

Primary tabs

 

Terminy zjazdów
 

Liceum Ogólnokształcące - stacjonarne

LO - zaoczne, szkoła policealna: BHP i opiekunka dziecięca

 

Egzaminy pisemne w szkole policealnej

w roku szkolnym 2018/2019

 

Technik BHP – semestr II:

- Techniczne bezpieczeństwo pracy

- Prawne aspekty funkcjonowania podmiotów w BHP

 

Opiekunka dziecięca – semestr II

- Teoretyczne podstawy pielęgnowania dziecka

- Teoretyczne podstawy wychowania dziecka