Projekty edukacyjne aktualnie realizowane w PCKUiP

 

Centrum Kształcenia Ustawicznego

Primary tabs

W Centrum Kształcenia Ustawicznego funkcjonują dwa typy szkół dla dorosłych: 

Liceum Ogólnokształcące - w systemie stacjonarnym i zaocznym. Liceum umożliwia uzyskanie wykształcenia ogólnego przez absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej, gimnazjum i szkoły podstawowej.

Szkoła Policealna - w systemie zaocznym. Szkoła Policealna umożliwia absolwentom szkoły ponadgimnazjalnej zdobycie zawodu:

 • Technik pojazdów samochodowych
 • Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Technik eksploatacji portów i terminali
 • Technik ochrony fizycznej osób i mienia
 • Technik usług kosmetycznych
 • Technik transportu drogowego
 • Technik elektroniki i informatyki medycznej
 • Technik administracji
 • Technik informatyk
 • Technik teleinformatyk
 • Technik rachunkowości
 • Technik archiwista
 • Technik weterynarii
 • Asystent kierownika produkcji filmowej, telewizyjnej
 • Asystentka stomatologiczna
 • Higienistka stomatologiczna
 • Opiekunka dziecięca
 • Opiekun medyczny
 • Opiekun w domu pomocy społecznej
 • Opiekun osoby starszej
 • Opiekunka środowiskowa
 • Asystent osoby niepełnosprawnej
 • Florysta

 

Nauka na wszystkich kierunkach prowadzonych w CKU jest BEZPŁATNA.

Pracami CKU kieruje wicedyrektor Agata Sukiennik.