E-learning

 

W formie e-learningu kursanci będą mieli możliwość zrealizowania poszczególnych zajęć teoretycznych ze wszystkich kursów kwalifikacyjnych. Decyzję o realizacji zajęć w tej formie podejmą nauczyciele poszczególnych przedmiotów. Sposób i formę zaliczenia przedmiotów oferowanych w formie e-learningu określą nauczyciele poszczególnych przedmiotów.

 

System e-learningowy zostanie uruchomiony z dniem 1 października 2017. Do tego czasu kursanci otrzymają loginy i hasła dostępowe wraz z instruktażem korzystania z możliwości systemu