Projekty edukacyjne aktualnie realizowane w PCKUiP

 

IV Forum Edukacji Zawodowej/ Otwarcie pracowni samochodowej

Primary tabs

W poniedziałek 1 października 2018 r. w ramach projektów: „Zagłębiowska Liga Zawodowców” oraz „Zagłębiowskie kroki ku przyszłości – etap I i II” odbyło się uroczyste otwarcie nowych pracowni pojazdów samochodowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Będzinie. Gospodarzami uroczystości byli Starosta Będziński - Pan Arkadiusz Watoła oraz dyrektor PCKUiP Pani Krystyna Jasińska. W wydarzeniu uczestniczył m.in. Poseł na Sejm RP Waldemar Andzel, Senator RP Arkadiusz Grabowski oraz członkowie Zarządu Powiatu Będzińskiego: Pani Halina Mentel i Pan Rafał Pietrzyk. Wśród licznie zgromadzonych gości wymienić należy m.in. dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Sosnowcu Panią Mirosławę Kolwas- Soczyńską, Naczelnika Wydziału Oświaty i Rozwoju Społecznego w Będzinie Panią Renatę Zmarzlińską- Kulik, Przewodniczącą Komisji Oświaty i Rozwoju Społecznego w Będzinie Panią Dorotę Kowalik, Naczelnika Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Nadzoru Właścicielskiego w Będzinie Panią Anetę Praszkiewicz. Obecni byli przedstawiciele Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach: Pani Wiceprezes Halina Kasznia, Pani Dyrektor Jolanta Głośny, Pani Dyrektor Agnieszka Olszowy. Obecny również był Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie Pan Marcin Flaczyński, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Pani Monika Drewniak oraz pracownicy Ochotniczych Hufców Pracy, a także pracodawcy z terenu Powiatu Będzińskiego współpracujący z Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w zakresie organizacji staży dla młodzieży: PEG S.A., Grupa Global, Elbit Sp. jawna, FPE S.A . Obecni byli dyrektorzy szkół Powiatu Będzińskiego, a także przedstawiciele Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Będzinie. Pracownie pobłogosławił ks. Tadeusz Skolimowski. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Starosta Będziński Arkadiusz Watoła, Członkowie Zarządu Powiatu Będzińskiego Rafał Pietrzyk i Halina Mentel, Senator RP Arkadiusz Grabowski, Dyrektor PCKUiP Krystyna Jasińska. Otwarcie pracowni połączone było z czwartym już spotkaniem w ramach Forum na Rzecz Edukacji Zawodowej, na którym poruszane są problemy związane z aktualną sytuacją na lokalnym rynku pracy w kontekście kształcenia zawodowego. Uczestnicy spotkania zostali zapoznani z założeniami dwóch projektów: „Zagłębiowska Liga Zawodowców- Przebudowa budynku nr 2” i „Zagłębiowskie kroki ku przyszłości – etap I i II”. Obydwa projekty realizowane są ze środków unijnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 (RPO WSL i PO KL WSL).

Celem projektu „Zagłębiowska Liga Zawodowców” jest zwiększenie kompetencji uczniów szkół kształcących w zawodach poprzez inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego. Wartość całkowita projektu wynosi: 687 439,40 PLN z uzyskanym dofinansowaniem w wysokości: 566 759,09 PLN.

Inwestycja rozpoczęła się w maju 2017 r. i potrwa do 30.11.2018 r. Szeroki zakres prac obejmuje przebudowę wyodrębnionej części pomieszczeń istniejącego budynku na potrzeby pracowni praktycznej nauki zawodu oraz przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. W wyremontowanych pomieszczeniach powstały trzy pracownie do nauki zawodu. Obecnie trwają procedury przetargowe na doposażenie pracowni. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na doposażenie wynosi:178 750,00 zł. Pracownie wzbogacą się m.in. o następujący sprzęt: -Podnośnik samochodowy -Tester diagnostyczny układu zasilania paliwem -Oscyloskop 4 – kanałowy -Analizator spalin -Samochód osobowy.

Równocześnie z zadaniami inwestycyjnymi realizowane są projekty komplementarne: „ Zagłębiowskie kroki ku przyszłości -etap I” i złożony jest wniosek na projekt „ „Zagłębiowskie kroku ku przyszłości -etap II” Wartość projektu „ Zagłębiowskie kroku ku przyszłości -etap I” wynosi - 1 085 858,52 zł z tego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego - 922 979,74 zł dofinansowanie z Budżetu Państwa  - 108 585,85 zł dofinansowanie ze środków Powiatu Będzińskiego - 54 292,93 zł. Wartość projektu „ Zagłębiowskie kroku ku przyszłości -etap II” wynosi -414 181,25 zł z tego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego - 393 472,19 zł dofinansowanie z Budżetu Państwa  41 418,13 zł dofinansowanie ze środków Powiatu Będzińskiego 20 709,06 zł  ( wkład własny) W ramach projektu organizowane są m.in. zajęcia: przygotowujące do egzaminów zawodowych, kursy kwalifikacyjne (w tym m.in. kursy spawania i kurs prawa jazdy), staże zawodowe, doradztwo zawodowe, wycieczki zawodopoznawcze).

Podczas uroczystości na terenie PCKUiP odbywał się Kiermasz Ofert Pracy zorganizowany przez Ochotnicze Hufce Pracy z Powiatu Będzińskiego, na którym młodzież została zapoznana z aktualnymi ofertami zatrudnienia i trendami na współczesnym rynku pracy. Nowo powstałe profesjonalnie wyposażone pracownie wraz z otwartymi w 2017 r. pracowniami: spawalniczą i stolarską umożliwią efektywne nauczanie i rozwijanie umiejętności i zainteresowania uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Będzińskiego.

 

Poniżej zamieszczamy link do relacji z Kanał99:

https://www.youtube.com/watch?v=g_T9um7AumQ