Projekty edukacyjne aktualnie realizowane w PCKUiP

 

Powiatowe Spotkanie Noworoczne 2018

W dniu 23 stycznia br. w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatu Będzińskiego odbyło się tradycyjne Powiatowe Spotkanie Noworoczne. Kolejny już raz nasza młodzież brała udział w przygotowaniach i obsłudze imprezy.
Z obsługą kelnerską wspaniale poradzili sobie uczniowie klas Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych z Zespołu Szkół Techniczno Usługowych w Będzinie, przygotowani i kierowani przez nauczycieli z Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Będzinie panią Patrycję Turoń-Rajkowską i panią Marię Gocyłę. Zadaniem uczniów było: przygotowanie stołów dla gości, przygotowanie stołów typu szwedzkiego, podawanie wybranych potraw oraz wymiana zastawy stołowej.