Projekty edukacyjne aktualnie realizowane w PCKUiP

 

Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Psarach

Primary tabs

         12 grudnia br. Dyrektor Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Będzinie Krystyna Jasińska spotkała się z podopiecznymi Klubu Integracji Społecznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach. W czasie spotkania Dyrektor przybliżyła specyfikę działalności placówki, przedstawiła możliwości uzyskiwania i uzupełniania formalnego wykształcenia przez osoby dorosłe, zwróciła uwagę na korzyści wynikające z podejmowania nauki na kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz wyraziła chęć nawiązania współpracy z instytucjami pomocy społecznej.

Spotkanie informacyjne otworzyło trzydniowe warsztaty z doradcą zawodowym PCKUiP Martą Pasamonik. Celem zajęć było: praca nad identyfikacją własnych zasobów i umiejętności, praca nad budowaniem pozytywnej samooceny oraz autoprezentacji, kształtowanie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy oraz zdobycie wiedzy o rynku pracy, tworzeniu dokumentacji aplikacyjnej i przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą oraz zwiększenie umiejętności planowania własnego rozwoju zawodowego.

Miło, że Centrum mogło uczestniczyć w takim przedsięwzięciu i przyczynić się do aktywizacji społecznej i zawodowej klientów Ośrodka.