O PCKUiP

 

Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Będzinie to jednostka budżetowa, powołana uchwałą Rady Powiatu Będzińskiego i funkcjonująca od 01.09.2011 roku. Organem prowadzącym Centrum jest Powiat Będziński, nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Śląski Kurator Oświaty.

W skład jednostki wchodzą:

  •     Centrum Kształcenia Praktycznego, które istnieje od 01.09.2008 r.
  •     Centrum Kształcenia Ustawicznego - od 01.09.2011 r.
  •     Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego - od 01.09.2013 r.

Cele działalności Centrum:

  •     prowadzenie zajęć praktycznych dla młodzieży i słuchaczy, zgodnie z obowiązującymi programami
        nauczania dla danego zawodu
  •     kształcenie ustawiczne osób dorosłych
  •     prowadzenie działalności kursowej.