Projekty edukacyjne aktualnie realizowane w PCKUiP

 

Dni wolne od zajęć w CKP

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych
w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Będzinie

10 stycznia 2018 r.
11 stycznia 2018 r.
4 maja 2018 r.
7 maja 2018 r.
8 maja 2018 r.
19 czerwca 2018 r.

Do odpracowania
30 kwietnia 2018 r. – odpracowujemy dnia 7 kwietnia 2018 r.
2 maja 2018 r. – odpracowujemy dnia 21 kwietnia 2018 r.
1 czerwca 2017 r. – odpracowujemy dnia 12 maja 2018 r.